ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

 1. ХОРОСКОП
 2. 1-6 ДОМ
 3. 7-12 ДОМ
 4. 1 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 5. 2 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 6. 3 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 7. 4 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 8. 5 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 9. 6 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 10. 7 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 11. 8 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 12. 9 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 13. 10 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 14. 11 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 15. 12 ДОМ- ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ
 16. ЛУННИ ВЪЗЛИ
 17. ЛУННИ ВЪЗЛИ ПО ЗНАЦИ