ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

 1. ЗА АСТРОЛОГИЯТА -1,2
 2. АСТРОНОМИЯ -1,2
 3. КОСМОГРАМА
 4. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗНАЦИТЕ
 5. ФИГУРИ НА М.ДЖОУНС
 6. ПРАКТИКУМ
 7. СТРУКТУРИ НА Б.ХУБЕР
 8. ПЛАНЕТИ –КАЧЕСТВА, РОЛИ ФУНКЦИИ
 9. СЕПТЕНЕР
 10. СЕПТЕНЕР 
 11. УРАН
 12. НЕПТУН
 13. ПЛУТОН
 14. ПЛАНЕТИ И ПРОФЕСИИ
 15. ВЛАДЕНИЯ И ДИСПОЗИЦИИ
 16. СКОРОСТИ НА ПЛАНЕТИТЕ
 17. ЗВЕЗДА НА МАГОВЕТЕ