ШЕСТИ СЕМЕСТЪР ПРОГРАМА

ШЕСТИ СЕМЕСТЪР

  1.  ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ
  2.  ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ
  3. Тематични карти