Лекции

Учебните материали на Московската академия по астрология и Астроцентър Урания са предмет на авторско право и не могат да бъдат разпространявани и възпроизвеждани в други информационни източници под никаква форма без съгласието на ректора на академията. 

Този раздел е с ограничен достъп и е предназначен само за дистанционните студенти. 

Лекции от Първи семестър

Лекции от Втори семестър

Лекции от Трети семестър

Лекции от Четвърти семестър 

Лекции от Пети семестър

Лекции по Хорарна астрология

Лекции по Елективна астрология

Лекции по Тематични карти

Лекции по Кармична астрология

Лекции по Синастрия

Лекции по Медицинска астрология

Лекции по Бизнес астрология