Обучение

Редовна форма на обучение

Астроцентър УРАНИЯ провежда курсове по астрология в редовна форма на обучение. Продължителността на основния курс  е ТРИ години. Занятията се провеждат веднъж седмично по 2 астрономически часа в делничен ден 4 пъти на месец. Месечната такса е 60лв. Учебната година е 9 календарни месеца. Таксите се заплащат на две вноски по 270лв. Едната част при започване на учебната година през октомври, другата през февруари. Лекциите се провеждат в офиса ни на бул."Царица Йоанна", който се намира в непосредствена близост до метростанция Люлин. Новият випуск ще стартира през октомври 2018г. За подробности относно обучението можете да се информирате на имейл astrocenterurania@gmail.com

Дистанционна форма на обучение

Астроцентър УРАНИЯ предлага дистанционно обучение, което е разделено на семестри. Основният курс се състои от 5 семестъра, които включват натална астролoгия и прогностика, и 4 семестъра, които включват специализирани курсове. Към целия курс на обучение студентите получават аудио записи към всяка тема. Този тип обучение по астрология е удобен за хора, които не могат да посещават очните занятия поради заетост, или защото живеят в друг град или държава. В момента имаме студенти от различни краища на света, които успешно усвояват астрологични знания. Всеки студент има право на консултации по skype, в които се правят упражнения и се изясняват конкретни въпроси, свързани с учебния материал. Курсът предвижда и определено количество контролни и курсови работи, както и проверка на техническите умения за изчисляване на космограма и хороскоп. Работа с астрологична програма се започва след като студентът напълно е усвоил пресмятането на рождена карта с калкулатор, ефемериди и таблици на домовете.

Програмата на основния курс на обучение по астрология

Курсът е разработен много подробно и достъпно. Подходящ е и за хора, които нямат предварителни познания по астрология. Студентите се обучават самостоятелно. Започването не е обвързано с определен момент, както и продължителността на обучението.

След като студентите преминат курса на обучение и положат финален тест, получават сертификат от Астроцентър Урания.

В ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА  ОБУЧЕНИЕ студентите се обучават самостоятелно, като за всеки семестър ползват консултации по скайп с преподавател от Астроцентъра. Започването не е обвързано с определен момент, както и продължителността на обучението. Всеки семестър се състои от 16(или повече) подробно разработени печатни и аудио лекции. 

 • Таксите за отделните семестри на дистанционното обучение са различни. Консултациите са с продължителност 1 час.
 • I семестър: 270лв.  (в таксата влизат 4 безплатни учебни консултации)
 • II семестър: 130лв. (в таксата влизат 2 безплатни учебни консултации)
 • III семестър: 150лв. (в таксата влизат 2 безплатни учебни консултации)
 • IV семестър: 150лв. (в таксата влизат 3 безплатни учебни консултации)
 • V семестър: 300лв (в таксата влизат 5 безплатни учебни консултации)
 • VI семестър: 200лв. (в таксата влизат 3 безплатни учебни консултации)
 • VII семестър: 150лв. (в таксата влизат 2 безплатни учебни консултации)
 • VIII семестър(НОВО): 270 лв. Практика. Консултиране и разглеждане на казуси; 54 уч. часа.

ОТСТЪПКИ:

Ако студентът закупува 1 и 2 сем. заедно, заплаща 340лв. Ако закупува 3 и 4 сем. заедно, заплаща 260лв. Ако закупува 5, 6, 7 заедно, заплаща 525лв. Ако закупува всички семестри заедно(от 1 до 8), получава 30% отстъпка от целия астрологически лекционен и практически курс и заплаща 1050 лв.

Специализирани видео курсове:

 • I. Левин М. 2014, София
  Летен курс по астрология, проведен от М.Б.Левин в София през 2014г.

  Съдържа: 5 дни (вечер по 2 часа) на тема Бизнес астрология, придружен с превод на български в напечатан вариант. 4 дни (2 от които по 5 часа, 2 - по 2ч.30мин.) на тема Прогностични методи, придружен с превод на български в напечатан вариант.     <ВИДЕО>

 • II. Левин М. 2015, Варна
  Летен курс по астрология, проведен от М.Б.Левин във Варна през 2015г.

  Съдържа: 10 дни (вечер по 2 часа) на тема НИВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕпридружен с превод на български.     <ВИДЕО>

 • III. Митяева Т. 2015, София
  Зимен курс по астрология, проведен от Митяева Т. в София през 2015г.

  4 дни. Тема: Детска астропсихология. Взаимоотношения родител-дете.Придружен с превод на български по време на семинара, както и такъв в писмен вариант. Съдържание: Възрастни и деца. Взаимоотношения между деца и родители.Родителски програми. Корекция при възпитанието на родителите и децата.Показатели в наталната карта, говорещи за наследственост и родителски програми.Повтарящи се показатели в картите на родители и деца.Съотношение на стихиите, планетите и аспектите в хороскопите на децата и родителите.Интерсептирани планети в знаци. Проблемите и комплексите, които те отключват и начините за разрешаването им. Лунните възли. Родителски планети върху възлите на децата. Кой от родителите оказва по-голямо влияние върху живота и съдбата на детето?     <ВИДЕО>    + 2015г, Уебсеминар Митяева. тема: Тематични карти.

 • V. Мильвидский А. 2015, Варна
  Летен курс по астрология, проведен от Мильвидский Андрей – 5 занятия. Аспекти на Луната в наталната карта и Луна без курс (Приложение в наталната карта. Семейни родителски сценарии във връзка с този показател. Отношения с родители.); Верижки по домове. Ректификация по дата на раждане на родителите.Съдържа печатен превод на български   <ВИДЕО>
 • VI. Галанкина О. 2015, Варна
  Летен курс по астрология, проведен от Галанкина Олга – 5 занятия.  Професионална предразположеност на човека. Мястото му в колектива – лидер, изпълнител, творческа единица, специалист. Нивото на социалните възможности и реалните постижения. Съдържа печатен превод на български.      <ВИДЕО>
 • VII. Левинa Г. 2015, Варна
  Летен курс по астрология, проведен от Левина Галина във Варна през 2015г. Тема: Хиромантия.   <ВИДЕО>
 • VII. Галанкина О. 2016, София
  Летен курс по астрология, проведен от Галанкина О. Тема:  "Типични и нетипични трудности в отношенията между младите съпружески двойки. Възможни начини за преодоляване на възникналите проблеми.Синастричен анализ на взаимоотношенията между младите съпрузи. Първата част от семинара ще е теоретична, а втората - практическа – 5 занятия (12 часа)    <ВИДЕО>
 • VIII. Мильвидский А. 2016, София
  Летен курс по астрология, проведен от Мильвидский А. Тема: «Прогнозиране на различни сфери от живота  с използването на методите дирекции, прогресии, транзити, солари. Особености при прилагането на различните методи. Възрастовият фактор при човека от гледна точка на циклите на планетите» - 5 занятия (12 часа)    <ВИДЕО>

В този раздел Ви предлагаме да се запознаете с откъси от някои наши лекции, включени в основния курс.

 1. За окултизма
 2. Стихии и кръстове
 3. Фигури на М. Джоунс
 4. Фигури на М. Джоунс - практикум
 5. Планети
 6. Структури на Бруно Хубер
 7. Диспозиция
 8. Зодиакални знаци, Скорпион
 9. Теория на аспектите
 10. Домове
 11. Лунни възли
 12. Транзити
 13. Поправки по Гринуич
 14. Космограма Графика
 15. Работа с програмата СОТИС